Zástavní právo smluvní

  • Zástavní právo je v praxi nejčastější zajišťovací institut – zajišťuje se jím povinnost k plnění (k dalším formám zajištění patří např. ručení, dohoda o srážkách ze mzdy apod.). Zástavní věřitel má před ostatními věřiteli prioritní postavení – dochází-li ke zpeněžení zástavy, je to především on, kdo musí být z dosaženého výtěžku na prvním místě uspokojen.
  • Jako zástava může sloužit např. věc, spoluvlastnický podíl na věci, pohledávka, obchodní podíl, předmět průmyslového vlastnictví apod.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

RAGA Finance Bc. Radana Gaidová
Kamil Gaida

P. O. BOX 19
739 44 BRUŠPERK
+420 601 379 474

ID Datová schránka: 93i5d8r

SKYPE raga.finance
info@ragafinance.cz